PLIKI DO POBRANIA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Las znany  i  nieznany”  taki  był  tytuł  audycji  w  radio  Gniezno,  która  została  wyemitowana  16  października  2010r.  Uczestniczyły  w  niej  dzieci  z  grupy „Śpiewające  Literki’ :  Michalina  Raczak  oraz  Marcin  Bagrowski.

Zdjęcia z Balu Karnawałowego część I

Zdjęcia z Balu Karnawałowego część II

Zdjęcia z Balu Karnawałowego część III

Zdjęcia grupowe

Informacje dotyczące rekrutacji.

Oświadczenie o wielodzietności 1

Oświadczenie - deklaracja 2

Oświadczenie o obojga rodziców pracujących 3

wzór wniosku do przedszkola ogólnodostępne (3)

Oświadczenie o posiadaniu rodzeństwa 4

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu 5

Oświadczenie o wcześniejszym uczęszczaniu kandydata do innego przedszkola

Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli na terenie miasta Gniezno na rok szkolny 2014/2015

Planowana organizacja Przedszkola nr1 w Gnieźnie w roku szkolnym 2014/2015

Rekrutacja

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright by P1 w Gnieźnie