INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

Grupa V "Kubusie''

" Kubusie" w roku szkolnym 2017/2018 to grupa dzieci 5 i 6 letnich, w tym 6-latków jest 7 natomiast 5 -latków jest 18. Wychowawcą grupy jest Grażyna Grześkiewicz oraz Natalia Buczkowska, a o porządek w sali oraz podawanie posiłków dba Agata Tomaszewska.

Program pracy dydaktycznej w tej grupie będzie realizowany na poziomie dzieci 6 - letnich oraz dopasowany do możliwości dzieci 5-letnich.

Najważniejsze zasady to zgodna współpraca, kulturalna komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Dużą uwagę zwracamy na posługiwanie się umiarkowanym głosem podczas zabaw i zajęć oraz cierpliwe czekanie na swoją kolej.

W ciągu dnia mamy czas i miejsce na zabawę, naukę i wyjście do ogrodu przedszkolnego lub na spacer. Podczas zajęć posługujemy się wyrazistą mową oraz odpowiadamy na zadane pytania całymi zdaniami. Innowacyjnymi metodami są wprowadzane litery np. zabawy wizytówkami, tworzenie własnych książeczek, czytanie globalne. Ważną rolę odgrywają także umiejętności matematyczne, które będą utrwalane podczas zabaw i zajęć. Sprawność ręki dzieci nabędą dzięki różnym czynnościom manualnym w pracach plastyczno-konstrukcyjnych.

Jesteśmy przekonani, że czas spędzony w przedszkolu przyczyni się do osiągnięcia przez dzieci 6- letnie dojrzałości szkolnej i ułatwi im dalszą naukę w szkole, natomiast dzieci 5-letnie poszerzą swoje wiadomości oraz umiejętności.

 


Copyright by P1 w Gnieźnie