INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

Oddział VII "Mali Odkrywcy "

Mali odkrywcy to grupa dzieci sześcioletnich, które w obecnym roku szkolnym objęte są rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Aktualnie nasza sala znajduje się w szkole podstawowej nr 12 co niewątpliwie pozwala dzieciom stopniowo przyzwyczajać się do obowiązku szkolnego.

Początek września przyniósł nam bardzo ciepłe dni co pozwoliło Małym Odkrywcom aktywnie spędzić czas na wspólnych spacerach oraz zabawach na placu zabaw. Wszystko to przyczyniło się do przypomnienia obowiązujących zasad grupowych jak i zasad bezpieczeństwa.

Na co dzień dzieci starają się być bardzo aktywne, chętnie się uczą, słuchają bajek, wspólnie uczestniczą w zajęciach tanecznych. Odkrywcy chłonni są nowej wiedzy dlatego często uczestniczą w różnorakich zajęciach pokazowych czy warsztatach edukacyjnych. Oczywiście na co dzień nie braknie zabawy swobodnej, w której to dzieci uczestniczą najchętniej.

W oddziale VII opiekę sprawują Pani Bogusława Laskowska, Pani Syndia Gryz oraz Pani Iwona Podemska


Copyright by P1 w Gnieźnie