ROZKŁAD DNIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praca dydaktyczno – wychowawcza realizowana jest w oparciu o Podstawę
Programową Wychowania Przedszkolnego.
Zalecane warunki i sposób realizacji.


W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
- w ramowych rozkładach dnia czas ten oznaczony jest kolorem pomarańczowym

2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
- w ramowych rozkładach dnia czas ten jest oznaczony kolorem zielonym

3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
- w ramowych rozkładach dnia oznaczone kolorem niebieskim

4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
- w ramowych rozkładach dnia czas ten oznaczony jest kolorem czerwonym
 

Oddział I  ,,Krasnoludki” dzieci  3-letnie

   Godziny

 

Działalność dzieci i nauczyciela

Czas

5.30.-8.00.

Schodzenie się dzieci. Swobodne zabawy dzieci  w kącikach zainteresowań z  uwzględnieniem  rozwoju  procesów poznawczych.  Zajęcia  indywidualne  z  dziećmi wspomagające  rozwój.

150  min.

8.00.-8.05.

Zabawy  logopedyczne

 

5 min.

8.05.-8.20.

Czynności  higieniczne,  przygotowanie  do  śniadania.

 

15 min.

8.20.-8.30.

Ćwiczenia  poranne,  zabawy  o  wielostronnym  ruchu.

10 min.

8.30.-9.00.

ŚNIADANIE – opanowywanie  umiejętności  kulturalnego jedzenia.

 

30 min.

9.00.-9.15.

Czynności  higieniczne  po  śniadaniu.

 

15 min.

9.15.-9.25.

Zajęcia  wychowawczo-dydaktyczne  wyzwalające  aktywność 

intelektualną,  językową,  artystyczną,  ruchową  w  sali wg  planu  miesięcznego opracowanego  na   podstawie  przyjętego  programu  wychowania przedszkolnego.

10 min.

9.25.-11.10

Zabawy  dowolne  i  organizowane  wg  potrzeb  dzieci  na świeżym  powietrzu, obserwacje  przyrodnicze,  spacery.                   

W  przypadku niesprzyjających  warunków  atmosferycznych 

zabawy  dowolne  w  sali.

105 min.

11.10.-11.25

Czynności  higieniczne,  przygotowanie do  obiadu.

15 min.

11.25.-11.30

Słuchanie  krótkich  opowiadań,  wierszy,  utrwalanie poznanych  piosenek,  zabaw ruchowo-naśladowczych.

 5 min.

11.30.-12.00.

OBIAD-  wdrażanie  do  kulturalnego  zachowania się  przy

stole,  zachęcanie  do  przezwyciężania  niechęci  do   niektórych  potraw.

 

30 min,

12.00.-12.15.

Czynności  higieniczne  po  obiedzie,   rozwijanie  umiejętności  samoobsługowych  (toaleta, rozbieranie  i  ubieranie  się).

15 min.

12.15.-13.45.

Odpoczynek  dzieci  w  atmosferze  muzyki  relaksacyjnej,                     bajkoterapii.

 

90 min.

13.45.-14.00.

Ubieranie się  po leżakowaniu,  czynności  higieniczne  przed  podwieczorkiem-rozwijanie umiejętności  w zakresie  samoobsługi.

 

15 min.

14.00.-14.15

PODWIECZOREK

15 min.

14.15.-14.25.

Czynności  higieniczne  po  podwieczorku.

 

10 min.

14.25.-15.30.

Zabawy  dowolne  w  sali.  Włączanie  się  dzieci  do  zabaw  organizowanych przez  nauczycielkę.  W  zależności od  warunków  pogodowych  zabawy  na placu  zabaw.   Korzystanie  z  wyposażenia  kącików  zabawowych- przyzwyczajanie  do  czynności  porządkowych  po  skończonej  zabawie. Kontakty  indywidualne  z  rodzicami,  rozchodzenie się  dzieci.  

 

65 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LEGENDA:

POMARAŃCZOWY – ZABAWA

NIEBIESKI – ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

ZIELONY – CZAS SPĘDZONY NA POWIETRZU

CZERWONY – CZAS DO DYSPOZYCJI NAUCZYCIELA
 

Ramowy  rozkład dnia

oddział II  ,,Muchomorki” dzieci 3,4 -letnie

   Godziny

 

Działalność dzieci i nauczyciela

Czas

   730   -  800

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci.

30  min.

   800   -  815

Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

15 min. 

   815   -  845

Śniadanie

30  min.

   845  -  900

Czynności higieniczne po śniadaniu

15  min.

   900   -  920

Zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne, zabawy w kącikach tematycznych, układanie puzzli, gry stolikowe

20  min.

   920  -   930

Ćwiczenia poranne, ćwiczenia logopedyczne, sok

10  min.

   930  -   945

Zajęcia dydaktyczne w sali wyzwalające aktywność intelektualną, językową, artystyczną,  ruchową.

15  min.

   945  -   1115

Spacery,  obserwacje  przyrodnicze, zabawy dowolne i organizowane na świeżym powietrzu.

90   min.

  1115  -  1130

Czynności higieniczne przed obiadem

15   min.

  1130  -  1200

Obiad

30   min.

 1200  -   1220

Czynności higieniczne po obiedzie, mycie zębów

20   min.

 1220  -   1240

Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej oraz bajkoterapii.

20   min.

 1240  -   1345

Zajęcia indywidualne wspomagajace rozwój oraz rozwijające uzdolnienia. Zabawy dydaktyczne  dziecka w sali lub na powietrzu.

65   min.

  1345  -  1400

Czynności porządkowo-gospodarcze w sali oraz czynności higieniczne przed podwieczorkiem.

15   min.

1400    -   1415

Podwieczorek

15   min.

1415    -   1430

Czynności higieniczne po podwieczorku.

15   min.

1430    -   1500

Swobodne zabawy według zainteresowań dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

30   min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA:

POMARAŃCZOWY – ZABAWA

NIEBIESKI – ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

ZIELONY – CZAS SPĘDZONY NA POWIETRZU

CZERWONY – CZAS DO DYSPOZYCJI NAUCZYCIELA

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA „ STOKROTKI” – 4 LATKI

GODZINA

CZYNNOŚĆ

Czas

 

 

6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy według potrzeb i zainteresowańdzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, plastyczne,tematyczne i inne.

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka.

Ćwiczenia słuchowe, oddechowe, artykulacyjne,ortofoniczne i logopedyczne.

( 1godz. 25 min. Z )


( 15 min. D )

 
( 20 min. G )

8.00 – 8.15

Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

 

( 15 min. G )

8.15 – 8.35

Śniadanie

( 20 min. G )

8.35 – 8.45

Czynności higieniczne po śniadaniu

(10 min. G )

8.45 – 9.00

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe przy muzyce.

 

15min G

 

9.00-9.20

Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Realizacja przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

 
( 20 min. D )

9.20 – 9.45

Zabawa swobodna dzieci

(25 min. Z )

9.45 – 11.15

Spacery, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i

ogrodnicze .

Zabawy i zajęcia dowolne w razie niesprzyjającej

pogody.

(1 godz. 30 min. P )

11.15- 11.30

11.30- 11.55

11.55- 12.10

Czynności porządkowe i higieniczne przed obiadem

Obiad

Czynności higieniczne po obiedzie, mycie zębów

( 15 min. G )

( 25 min. G )

( 15 min. G )

12. 10-12.30

Słuchanie muzyki relaksacyjnej,

słuchanie bajek i baśni czytanych przez n-la.

( 20 min. G )

12.30- 12.45

Ćwiczenia utrwalające umiejętności dzieci

( 15 min. D )

12.45- 13.45

Spacery, zabawy dowolne i zorganizowane w ogrodzie

przedszkolnym. Zabawy w kącikach tematycznych w

sali w razie niesprzyjającej pogody

( 1 godz.  P )

13.45- 14.00

14.00- 14.15

14.15- 14.25

Czynności higieniczne przed podwieczorkiem

Podwieczorek

Czynności higieniczne po podwieczorku

( 15 min. G )

( 15 min. G )

( 10 min. G)

14.25- 16.00

Zabawy  na dywanie, zabawy muzycznoruchowe,

utrwalanie wierszy i piosenek

Zabawy dowolne według potrzeb i zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne

Zajęcia indywidualne, wspomagające przez nauczyciela. Prace porządkowe w sali

Rozchodzenie się dzieci.

( 50 min.  Z )

 

 

 

 

( 45 min. G )

 LEGENDA:

POMARAŃCZOWY – ZABAWA ( 2 godz. 40 min )

NIEBIESKI – ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE ( 50min.)

ZIELONY – CZAS SPĘDZONY NA POWIETRZU ( 2 godz.30 min )

CZERWONY – CZAS DO DYSPOZYCJI NAUCZYCIELA ( 4 godz.)

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 4 – 5 LATKI

„ŚPIEWAJĄCE LITERKI’’

Organizacja dnia

Działalność dzieci i nauczyciela

Proporcje czasowe

8.00 – 8.15

Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

15 min

8.15 – 8.40

Śniadanie.

25 min

8.40 – 8.50

Czynności higieniczne po śniadaniu.

10 min

8.50 – 9.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne rozwijające zainteresowania dzieci.

10 min

9.00 – 9.15

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe przy muzyce.

15 min

 

9.15 – 9.25

Ćwiczenia logopedyczne.

10 min

 

9.25 – 9.45

Zajęcia dydaktyczne sali wyzwalające aktywność intelektualną, językową, artystyczną, ruchową .

20 min

 

9.45 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne uzupełniające dla 5 – latków. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań dla dzieci młodszych.

15 min

15 min

10.00

Sok.

 

10.00 – 11.20

Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne i organizowane na świeżym powietrzu/ lub zabawy dowolne w sali wg zainteresowań dzieci.

 

80 min

11.20 – 11.30

Czynności higieniczne przed obiadem.

10min

11.30 – 12.00

Obiad.

30 min

12.00 – 12.15

Czynności higieniczne po obiedzie, mycie zębów.

15 min

 

12.15 – 12.30

Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej oraz bajkoterapii.

15 min

12.30 – 13.50

 

 

  

Spacery, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze,  zabawy dowolne i organizowane na świeżym powietrzu /lub zabawy w kącikach tematycznych, manipulacyjno - konstrukcyjne, plastyczne, układanie puzzli.

Zajęcia indywidualne wspomagające oraz rozwijające uzdolnienia dzieci.

 

80 min

 

20 min

13.50 – 14.00

 

Czynności porządkowe oraz higieniczne  przed podwieczorkiem.

10 min

14.10 – 14.15

Podwieczorek.

15 min

14.15 – 14.30

Czynności higieniczne po podwieczorku. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

15 min

Legenda:

Pomarańczowy – Zabawa  1h45min

Niebieski - Zajęcia dydaktyczne – 1h20min

Zielony - Czas spędzony na powietrzu – 1h20min

Czerwony - Czas zagospodarowany przez nauczyciela – 2h35min

 

Ramowy  rozkład dnia 

Oddział V  ,,Kubusie” dzieci 6-letnie

Organizacja dnia

Działalność dzieci i nauczyciela

Proporcje  czasowe

      7.30.- 8.00.

Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci.

     30 min.

      8.00. – 8.15.

Czynności porządkowe w sali.

  Czynności higieniczne w łazience , przygotowanie do śniadania.

     15 min.

     8.15. – 8.35.

Śniadanie

     20 min.

     8.35. – 8.50.

Czynności higieniczne po śniadaniu.

     15 min.

     8.50 – 9.15.

Zabawy w kącikach tematycznych , zabawy indywidualne.

     25 min.

     9.15. – 9.30.

Ćwiczenia poranne , ćwiczenia logopedyczne.

     15. min.

     9.30. – 10.15.

Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

     45 min.

           10.15.

Sok

 

   10.15. – 11.15.

Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy i zajęcia dowolne w razie niesprzyjającej pogody.

     60 min.

     11.15. – 11.30.

Czynności porządkowe i higieniczne przed obiadem.

     15 min.

     11.30. – 12.00.

Obiad

    30 min.

     12.00. – 12.15.

Czynności higieniczne po obiedzie , mycie zębów.

    15 min.

     12.15. – 12.25.

Odpoczynek poobiedni : słuchanie bajek , muzyki relaksacyjnej.

    10 min.

     12.25. – 13.00.

Zajęcia dydaktyczne, ćwiczenia utrwalające umiejętności dzieci.

    35 min.

     13.00. – 13.50.

Zabawy dowolne na świeżym powietrzu .Zabawy w kącikach tematycznych w razie niepogody.

    50 min.

     13.50. – 14.00.

Czynności porządkowo – higieniczne w łazience.

    10 min.

     14.00. – 14.15.

Podwieczorek

    15 min.

     14.15. – 14.25.

Czynności higieniczne po podwieczorku.

    10 min.

     14.25. – 15.00.

Zabawy dowolne według potrzeb i zainteresowań dzieci w Sali. Rozchodzenie się dzieci.

    35 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA:

POMARAŃCZOWY – ZABAWA 2h5min

NIEBIESKI – ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 1h40min

ZIELONY – CZAS SPĘDZONY NA POWIETRZU 2h15min

CZERWONY – CZAS DO DYSPOZYCJI NAUCZYCIELA 4h 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 5 – LATKI

ODDZIAŁ VI      ,,WESOŁA GROMADKA”

GODZINA

CZYNNOŚCI

6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, plastyczne (1,5h)

Praca indywidualna z dzieckiem – korygowanie i wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka (20min)

zabawy ruchowe przy muzyce (10min)

8.00 – 8.15

Czynności porządkowe w sali, czynności higieniczne w łazience, przygotowanie do śniadania (15min)

8.15 – 8.35

Śniadanie (20min)

8.35 – 8.45

Czynności higieniczne po śniadaniu (10min)

8.45 – 9.00

Ćwiczenia poranne, Ćwiczenia logopedyczne (15min)

9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju – realizacja podstawy programowej (1h)

10.00 – 11.10

Spacery, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe w ogródku przedszkolnym; zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (1h 10min) W razie niesprzyjającej pogody zabawy i zajęcia dowolne

11.10 – 11.30

Czynności porządkowe i higieniczne przed obiadem (20min)

11.30 – 12.00

Obiad (30min)

 

12.00 – 12.15

Czynności higieniczne po obiedzie – mycie zębów (15min)

12.15 – 12.25

Odpoczynek i relaksacja po obiedzie: słuchanie muzyki wyciszającej, słuchanie bajek czytanych przez nauczycielkę oraz nagranych na płyty CD (10min)

12.25 – 12.45

Zajęcia dydaktyczne, ćwiczenia utrwalające umiejętności dzieci (20min)

12.45 – 13.50

Spacery, zabawy dowolne i zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym (1h 5min)

13.50 – 14.00

Czynności higieniczne przed podwieczorkiem (10min)

14.00 – 14.15

Podwieczorek (15min)

14.15 – 14.25

Czynności higieniczne po śniadaniu (10min)

14.25 – 15.00

Zabawy w kole na dywanie, utrwalanie wierszy i piosenek; Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci (35min)

15.00 – 16.00

Zabawy swobodne dzieci. Zajęcia indywidualne, rozchodzenie się dzieci (1h)

LEGENDA:

POMARAŃCZOWY – ZABAWA 2h5min

NIEBIESKI – ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 1h40min

ZIELONY – CZAS SPĘDZONY NA POWIETRZU 2h15min

CZERWONY – CZAS DO DYSPOZYCJI NAUCZYCIELA 4h

 

Copyright by P1 w Gnieźnie