INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

Oddział IV "Śpiewające Literki"

 

Śpiewające Literki to grupa 25 przedszkolaków w tym 13 dziewczynek i 12 chłopców. Do grupy uczęszczają dzieci 5 - 6 letnie. Wychowawcami grupy są: mgr Dorota Kubalak i mgr Magdalena Kozubińska. O czystość i estetykę sali dba w naszej grupie pani Justyna Wojciechowska.

W roku szkolnym 2017/2018 będą realizowane projekty dzięki którym dzieci będą poszerzały wiadomości o otaczającym je świecie oraz nabywały umiejętności niezbędne do funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Pragniemy, aby poprzez wspólne działania, dzieci miały możliwość wszechstronnego rozwoju w połączeniu z własną twórczą aktywnością,
a zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności odbywało się w atmosferze radości, poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa. Serdecznie zapraszamy rodziców do udziału
w proponowanych konkursach zawartych w projektach i życzymy miłej zabawy.

 

 

 

 

 

 Copyright by P1 w Gnieźnie