INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

Grupa III Stokrotki

 

Grupa "Stokrotki" liczy 25 dzieci, w tym 9 pięciolatków i 16 czterolatków. W grupie jest 11 dziewczynek i 14 chłopców.

Wychowawcy to: mgr Iwona Gronostaj

mgr Grażyna Grześkiewicz

mgr Małgorzata Wiecka

W opiece nad dziećmi pomaga nam pani Natalia Matelska.

Pracujemy w oparciu o program J. Pytlarczyk pt. "Poznajemy Świat", ponadto dzieci będą brały udział w następujących projektach edukacyjnych

- "Przyjaciele z Europy i świata"

- ,,Piękna Nasza Polska Cala,,

Wychowawcy prowadzą obserwacje pedagogiczne i wspomagają wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i możliwości dziecka. Kształtujemy także kompetencje społeczne, dzieci uczą się współpracy w grupie, odróżniają dobro od zła, w oparciu o bajki terapeutyczne. Wykorzystujemy nowoczesne metody i formy pracy z dzieckiem wprowadzając elementy "Kinezjologii" i "Naturalnej nauki czytania" I. Majchrzak.

Życzymy naszym wychowankom, żeby czas spędzony w przedszkolu był okazją do wspaniałej zabawy i nauki, nawiązywania przyjaźni, poznawania świata i zdobywania wiedzy.

 
Copyright by P1 w Gnieźnie