INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

Grupa V Wesoła Gromadka

Jest to najstarsza grupa w przedszkolu. Bawi i uczy się w niej 25 dzieci, pięcioro 5-latków pozostałe to dzieci 6-letnie. Wychowawcami grupy są mgr Bogusława Laskowska, mgr Grażyna Grześkiewicz oraz Lidia Paliwoda. Opiekę nad grupą w formie podawania posiłków i dbania o salę sprawuje Klaudia Plasecka.

Program pracy dydaktyczno - wychowawczej oparty na podstawie programowej realizowany jest na poziomie dzieci 6-letnich. Zwraca się uwagę na potrzeby i możliwości dzieci dopasowując zabawy, zadania i tworząc sytuację edukacyjne. Głównym celem różnorodnej działalność podejmowanej przez dzieci jest osiągnięcie przez dzieci gotowości do podjęcia obowiązków szkolnych, czyli dojrzałość szkolna.

Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej w tym roku szkolnym zwracamy szczególną uwagę na wartości w życiu grupy. Jest to właściwa współpraca i współdziałanie, koleżeńskość, zwracanie uwagi na potrzeby innych, kulturę osobistą.

W zakresie kształtowania uczuć patriotycznych uczestniczymy w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym ,,Piękna nasza Polska cała ". Jest to związane z przypadającą w tym roku 100 rocznicą odzyskania niepodległości. Wyrazem tego będzie konkurs plastyczny ,,Moja mała ojczyzna" przeznaczony dla wszystkich dzieci z naszego przedszkola. Wycieczka ,,Szlakiem historii" to okazja do poznania naszego pięknego miasta.

Innowacja pedagogiczna ,,Przyjaciele z Europy i świata" oprowadzi nas po wybranych państwach, ich tradycjach i zwyczajach. Będzie też okazją do nawiązania kontaktów z dziećmi z innych państw.

Oprócz proponowanej oferty edukacyjnej będą też uroczystości i imprezy zgodnie z kalendarzem imprez. Jesteśmy otwarci na propozycje wycieczek i spacerów proponowane przez naszych rodziców. Zapraszamy do współpracy.

Jesteśmy pewni, że ten rok spędzony w najstarszej grupie rozbudzi u dzieci ciekawość światem, rozwinie ich pasje, zainteresowania i talenty.

Najważniejsze, żeby dzieci były szczęśliwe, bezpieczne i niech każdy dzień w przedszkolu będzie wspaniałą przygodą.

Copyright by P1 w Gnieźnie